Tora.Tora.Tora

SI Prejšnji teden sva se udeležila Tora skupine v Novi Gorici. Kljub slabemu vremenu je bila družba in vzdušje zelo prijetno. S seboj sva prinesla Trokrpi javor ter Ruševje in opravila prvo oblikovanje.

ENLast week we were in Nova Gorica where we participated in the session of the Tora bonsai school. Despite the bad weather we still had fun and enjoyed in company of our bonsai friends. With ourselves we brought an Acer monspessulanum and Pinus Mugo and we did the first styling.

IT La settimana scorsa siamo stati a Nova Gorica dove abbiamo participato alla sessione della scuola Tora. Malgrado il brutto tempo ci siamo comunque divertiti in compania con gli amici bonsaisti. Con se abbiamo portato un Acer monspessulanum ed un Pinus Mugo. Gli alberi sonno statti sottomessi alla prima lavorazione.

Pred obdelavoBefore stylingPrima dei Lavori

Pred začetkom del sva drevesoma najprej določila pravo pozicijo oz. prvo stran s katere se drevo občuduje. Ponavadi je prva stran tista, ki ponuja največ gibanja, dobro izrazi nebari (korenine), naklon drevesa… skratka stran, ki najbolje predstavi karakter drevesa. Nadaljevala sva z odstranitvijo listov in suhih iglic. Sledila je selekcija vej.

Before starting work we have established the correct position of the trees. The best position is the one that best represents the nebari, the line of a tree… or in a few words – his character. Afterwards we removed the old leaves and needles and continued with the selection of the branches.

Prima d’iniziare i lavori abbiamo stabilito la giusta posizine degli alberi. La posizione migliore e` quella che al meglio rispecchia il nebari, la linea dell`albero… con poche parole il suo carattere. Dopodiche`abbiamo rimosso gli agi e le foglie vecchie proseguendo con la selezione dei rami.

Pri trokrpem javorju sva odstranila veliko vej, saj jih je bila večina neprimernih. Nekatere so bile na nepravih mestih, druge niso imele ožanja, tretje so bile celo suhe. Rane, kjer so bile veje odstrižene, sva obdelala in zamazala s pasto. Za tem sva ožičila preostale veje in jih postavila v novo pozicijo. Trokrpi javor je med vsemi javorji najtrši in ima najgostejši les, zato je pri upogibanju vej potrebna posebna pazljivost. Kljub temu jih je nekaj počilo, na srečo nič hujšega 🙂

From the Acer monspessulanum we have removed most of the branches. Some branches were growing in the wrong places, while others didn`t have the right thickness and some were dried too. The scars where we cut the branches have been treated and covered with cutting paste. After that we wired the entire tree and placed the branches in the right positions. The Acer monspessulanum wood is between all the maples the hardest and densest, therefore you must be very careful when placing the branch. Despite the attention few branches broke, but fortunately nothing serious happened. 🙂

Sul Acer monspessulanum abbiamo rimosso gran parte dei rami. Alcuni rami crescevano nei punti sbagliati, altri non avevano lo spessore adatto ed alcuni erano secci. Le cicatrici dove abbiamo tagliato i rami sono statte rifinite e ricoperte con la pasta cicatrizzante. Dopo di che abbiamo messo il filo su tutti i rami rimasti e gli abbiamo posizionato. Il legno dell` Acero monspessulanum e`fra tutti gli aceri quello piu duro e denso, percio si deve essere molto attenti quando si posiziona il ramo. Nonostante l`attenzione qualche rametto si e`spezzato ma per fortuna, niente di serio. 🙂

08112014225 Javor po obdelavi Acer after styling Acero dopo i lavori

Ruševje, ki sva ga oblikovala, je že več let v trening posodi, zato je bilo pripravljeno na večji poseg. Najprej se je na vrhu, kjer je bil ob izkopu odrezan glavni vrh, obdelalo suhi les in ustvarilo jin. Sledilo je krivljenje debla. Ker je deblo že precej staro in debelo, sva uporabila rafijo za tesnenje in preprečitev poka. Deblo sva fiksirala s pomočjo železne palice, ki služi kot sidro. Do konca nama je ostalo še fino žičenje in pozicioniranje vej. Drevo sva oblikovala v slogu literati.

This Pinus mugo has been in the trening container for several years and it was ready for a more drastic styling. First of all we have worked on the dead wood by turning it into jin. There was the original apex which  has been removed during the excavation. Then we folded the main trunk which was wrapped with raffia to prevent splitting of the trunk. The trunk was fixed with a pole of steel. After that we wired all the branches and placed them in the desired position. We created a very nice literati bonsai.

Questo Pinus mugo e`da diversi anni nel contenitore da trening ed era pronto per una elaborazione piu drastica. Prima di tutto abbiamo lavorato la legna secca trasformandola in jin. Li si trovava la cima originaria dell`albero quale e`stata rimossa al momento dello scavo. Poi abbiamo piegato il tronco principale che e`statto avvolto con la raffia per prevenire la spaccatura del tronco. Il tronco e stato fissato con un palo d`accaio. Dopo aver messo il filo sui rami, gli abbiamo posizionati nel posto giusto e abbiamo creato un bel bonsai in stile literati.

DSC_0417svetlaRuševje po obdelaviMugo after stylingMugo dopo i lavori

Drevesi sta tako prestali prvo oblikovanje. Sedaj bosta  deležni počitka, vsaj do pomladi ko bova videla, kako bosta reagirali na posege. V prihodnje bova poizkušala predvsem zgostiti njuni krošnji in izboljšati nebari. Nenazadnje pride tudi v poštev presaditev v prvo bonsajsko posodo.

After the initial processing the trees will rest for some time. In spring we will see how they respond to the work we have done. In future we will try to make the apex more compact and improve the nebari. Bear in mind also that we will transplant them into bonsai pots.

Finita la prima lavorazione gli alberi saranno lascati in pace. In primavera vedremo come  risponderanno ai lavori fatti. In futuro proveremo a fare piu compatto l`apice dei alberi e migliorare i nebari. Teniamo in mente anche di trapiantarli nei vasi bonsai.


Pri kreaciji dreves nama je pomagal najin mentor iz bonsaj šole TORA, Tomaž Kovšca, ki nama je svetoval in pomagal pri oblikovanju dreves in se mu zato zahvaljujeva. Popestritev večera je bila pot domov. Ob obilni količini dežja sva morala prečkati poplavljeno cestišče. Posledico tega dejanja sva čutila 5km potem, ko je avto crknu 🙂  hvala bogu, je drugi dan spet vžgal 🙂

We would like to thanks our mentor from TORA international bonsai school,  Tomaž Kovšca who gave us useful advices and helped us with our works on the trees. The icing on the cake was returning home. Due to a bad storm we had to cross a flooded road. After 5km of road the car stopped working🙂 The next day we tried to turn it on and thanks god, it run again 🙂

Vorremmo rigranziare il nostro mentore dalla bonsai scuola TORA  Tomaž Kovšca, che ci ha dato una mano con la creazione degli alberi. La ciliegina sulla torta e`stato il ritorno a casa. A causa di un brutto temporale abbiamo dovuto attraversare una strada allagata. Dopo 5km di strada la machina si e`fermata 🙂 ringraziando il cielo il giorno dopo la machina  e`di nouvo ripartita 🙂

Advertisements

About Terra Rosha Bonsai

Bonsai Blog
This entry was posted in Acer, Bonsai, Pinus, Works. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s