Prva.First.Prima

SI Pozdravljeni! Za najino prvo objavo sva se odločila da predstaviva začetek bonsajske poti rešeljike in nadaljevanje oz. preobrazbo črnega bora. Rešeljika je bila prinešena iz narave konec letošnje zime, črni bor je v treningu približno 4 leta.

EN Hello! For our first post we decided to show you the very first styling of Prunus Mahaleb and the transformation of European Black Pine. Prunus Mahaleb was brought from the wild at the end of this year’s winter, black pine is in training for about 4 years.

IT Ciao! Per il nostro primo post abbiamo deciso di mostrarvi la prima lavorazione su Prunus Mahaleb e la trasformazione di pino nero. Il malebbo e stato portato dalla natura alla fine dell’inverno di quest’anno, invece il pino nero è in allenamento da circa 4 anni.

DSC_0339P1Rešeljika pred obdelavoPrunus Mahaleb before stylingMalebbo prima dei lavori

Črni bor pred obdelavoEuropean Black pine before stylingPino nero prima dei lavori

DSC_0346P3Med delom sva se pri rešeljiki odločila za spremembo pozicije, stila drevesa.  Odločila sva se za polkaskaden stil, namesto prvotnega, ki je bil mišljen kot moyogi. Črni bor je bil deležen bolj drastičnega posega; desni, dominanten vrh je bil povsem odstranjen.

While styling we decided Prunus Mahaleb would be better if we make a half-cascade style instead unformal upright. For black pine, we decided for a more drastic move; right, the dominant peak has been completely removed.

Durante i lavori abbiamo deciso che la via migliore per il malebbo sarebbe una semi-cascata al posto del moyogi. Nel caso del pino nero, abbiamo deciso per una mossa più drastica; il picco dominante è stato completamente rimosso.

Trenutni končni izgled. Suhi les bo še detajlno obdelan kasneje.                                            End of first step. The deadwood will be carved in next sessions.                                             Fine della prima lavorazione. Il legno secco sara elaborato nelle prossime sessioni.

Pri črnem boru je bil vrh odstranjen in spremenjen v jin. Vrh je nadomestila prva desna veja, ki bo sčasoma pridobila na razvejanosti. Zaradi drastičnega posega smo se odločili, da drevesa ne bomo povsem ožičili. Tudi jin bo v prihodnosti dodatno obdelan.

The right top of the European Black pine was removed and transformed to jin. The top was replaced by first branch. Because of drastic intervention we decided to not completely wire the tree to prevent to harm it too much. In future we are going to elaborate the jin too.

Il picco dominante di questo pino nero e stato rimosso e trasformato in jin. La cima e stata sostituita con il primo ramo. Per non danneggiare troppo l` albero abbiamo deciso di non mettere il filo sul tronchetto di sinistra. In futuro sara ridotto ed elaborato anche il jin.


Tako, prva objava na blogu je narejena. V prihodnje bomo izboljšali izgled bloga, ki ni še dokončen, prav tako pridejo na vrsto boljša drevesa 🙂

So,  the first publication on the blog is made. In future, we will improve the appearance of the blog, which is not final yet, also come in a range more quality trees 🙂

Cosi, la prima publicazione sul blog e fatta. In futuro miglioreremo l’aspetto del blog e con questo arriveranno anche alberi migliori 🙂

Advertisements

About Terra Rosha Bonsai

Bonsai Blog
This entry was posted in Bonsai, Pinus, Prunus, Works. Bookmark the permalink.

One Response to Prva.First.Prima

  1. Nina says:

    Čestitke za prvo objavo in uspešno nadaljnje delo vama želim! 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s